อุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงานพ่นฉนวนโพลียูริเทนโฟม

อุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงานพ่นฉนวนโพลียูริเทนโฟม

ตัวอย่างฉนวนกันความร้อน PU หลังคาเหล็ก หนา 1 นิ้ว 

 

อุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงานพ่นฉนวนโพลียูริเทนโฟม มีดังนี้

  • เครื่องพ่น GUSMER จำนวน 1-2 เครื่อง
  • ปั๊มลมจำนวนเท่ากับเครื่องพ่นโฟม
  • สายพ่นน้ำยา ความยาวประมาณ 40-50 เมตร
  • ปั๊มน้ำยา A และ B 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง
  • น้ำยาเคมีแยกเป็นน้ำยา A และ B